0032 (0)52 - 37.51.56

Glazen schuifdeur klaar veiligheidsglas C000 Kit

Glazen schuifdeur klaar veiligheidsglas C000 Kit
Pakketprijs: € 459,00/ kit

* Verplichte velden

 

 

Hoe kiest u de juiste deur?

Glazen deurhoogte:

Controleer of uw glasdeuren opening 40 tot 60 mm hoger is dan het glasdeuren. Indien dit niet het geval is kan u uw glasdeuren opening aanpassen zodat u als nog met een glasdeuren van 2015 mm kan werken of u kan Woodeko contacteren voor een op maat gemaakte glasdeuren.

Hoogte glasdeuren opening                                                                    = hoogte glasdeuren + 40 mm t.e.m. 60 mm

Hoogte glasdeuren opening   > 2050 mm & < 2070 mm

Glazen deurbreedte:

Al naar gelang de breedte van uw glasdeuren opening, kiest u de breedte van uw glasdeuren. Zorg er voor dat uw glasdeuren breedte min. 60 mm & max. 120 mm smaller is dan uw deuropening.  Indien geen enkel glasdeuren in uw deuropening past , kan u uw  deuropening aanpassen of kan u Woodeko contacteren voor een op maat gemaakte deur.

Breedte glasdeuren opening       

                                 De glasdeuren u benodigde glasdeuren breedte

790 mm ~ 850 mm                           730 mm   

840 mm ~ 900 mm                           780 mm

890 mm ~ 950 mm                           830 mm

(*) Attentie: niet voor ieder type glasdeuren zijn alle standaard maten beschikbaar.  Zie selectie.

Muur dikte:

Controleer ook of de deurkast van 165 mm breed genoeg is voor de dikte van uw muren.  Dit doet u door de dikte van uw muren boven, midden en onderaan te meten.  De breedte van uw deurkast moet groter of gelijk zijn aan de hoogst gemeten waarde.  Deze hoogst gemeten waarde is tevens de maat waarop u uw deurkast dient op af te stemmen.   Indien dit niet het geval is kies deur met bredere deurkast of contacteer Woodeko.

Muur dikte                                         < of = 165 mm 

 Hoe kies je de juiste glazen deurhoogte en breedte?

Kit
Totale prijs: € 459,00/ kit
BTW inbegrepen

Bel onze deskundige

0032 52 / 37 51 56

Snelle en gratis levering voor aankopen vanaf € 500,00

Glazen schuifdeur klaar veiligheidsglas C000 Kit

 

  • Glazen schuifdeur klaar veiligheidsglas C000 Kit
  • Takening
  • Deurkruk
  • Grijrail
Korte beschrijving: Glazen schuifdeur klaar veiligheidsglas C000 Kit.
Product code: 0525SX
Beschrijving: Deze unieke kit bestaat uit een glasdeur, glijrail en een deurgreep.

Glasdeur

 
Dimensie: 2150 mm (H) * 8 mm (D)  
Breedte: 830 mm / 930 mm
Afwerking: Veiligheidsglas
Voorgeboord: Ja , boringen voor rail & boring voor greep
Verpakking:

Deurblad in plastic verpakt , met harde plastic bescherming op de 4 hoeken

Design: Klaar glas, geen design

Deurgreep

 
Lengte: 400 mm  
Diameter: 25 mm
Constructie: Inox
Verpakking: Greep is verpakt samen met rail

Inox rail

 
Lengte: 2000 mm  
Diameter: 25 mm
Constructie: Inox
Verpakking:

 Rail is verpakt samen met deurgreep

- Lees meer online over installatie

          Alvorens te beginnen

         Plaatsing van de deurlijst in 4 eenvoudige stappen

             Stap 1: Bepaal de positie van alle onderdelen

             Stap 2: Fixeer de deurhouders + rail

             Stap 3: Positioneer de vloergeleider van de glazen deur 

             Stap 4: Bepaal de uiteindelijke positie van de deurstoppen en fixeer 

- Down load installatie pdf

Alvorens te beginnen

 

Lees deze instructies volledig door voor U begin

Voor een veilige plaatsing en veilig gebruik van deze glazen schuifdeuren is het belangrijk dat U deze instructies leest, begrijpt en toepast.  Indien U deze richtlijnen niet respecteert, zal niet alleen uw garantie niet geldig zijn, maar kan U ook uzelf en uw medemensen in gevaar brengen.

Deuronderdelen:

Ga na of U in het bezit bent van een glazen schuifdeur, een roestvrij stalen rail, een deurkruk, 2 geleiders, plugs en schroeven, 4 roestvrij stalen houders, 2 roestvrij stalen houders/deurstoppen en een vloergeleider. De glazen Smart schuifdeuren dienen rechtstreeks op de muur te worden geplaatst. Zorg ervoor dat de muur stevig genoeg is om het gewicht van de schuifdeur te dragen. 

Gereedschap

Tijdens het plaatsen zal U ook een schroevendraaier, zeskantschroevendraaiers, een meter, een waterpas, een boormachine en een potlood nodig hebben. 

Voorbereidingen: 

Kijk na of uw deur minimum even hoog en minstens 10 mm breder dan uw deuropening. Ten tweede is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is om uw deur open te schuiven. Controleer of U aan de ene zijde van de muur minstens 5 cm ruimte hebt en aan de andere zijde een ruimte van 2 meter (lengte van de geleider) min de breedte van uw deuropening min 5 cm. Wanneer uw deuropening bijvoorbeeld 900 mm is dan moet u ervoor zorgen dat uw minimum 50 mm hebt aan de ene kant en minimum 1050 mm aan de andere kant. Ten slotte is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is tussen het plafond en de vloer; u hebt minstens 110 mm meer nodig dan de lengte van uw deurblad. Wanneer uw deur 2150 mm hoog is, dan moet de afstand tussen plafond en vloer minimum 2260 mm zijn. Kies de plaats voor uw glazen deur.

Sliding door elements

sliding door tools

 

Plaatsing van de deurlijst in 4 eenvoudige stappen:

 

Stap 1: Bepaal de positie van alle onderdelen:

Om een onevenwichtige of onesthetische plaatsing te vermijden, dient u  de positie van alle onderdelen duidelijk uit te stippelen en met potlood op de muur aan te duiden, voor u de onderdelen vastzet. De positionering van de onderdelen kan verschillen en hangt af van uw deuropening, maar volgende richtlijnen dienen evenwel gerespecteerd te worden.

1.1   Installeer de deurkruk op de glazen deur. 

1.2   Bepaal de horizontale positie van de boorgaten voor de roestvrij stalen rail en houder (gecentreerd). Het midden van de roestvrij stalen rail wordt op 2191 mm van de vloer geplaatst indien u een standaarddeur van 2150 mm koopt (zorg ervoor dat de vloer waterpas is). Deze positie is tegelijk ook de horizontale positie van de houders. Voor niet-standaarddeuren geldt hetzelfde principe. 12mm van de vloer tot onderkant deur + deurlengte + 29 mm van bovenkant glas tot het midden van de rail. Positie A.

1.3   Bepaal de positie van de deur wanneer ze gesloten is en van de deurstop voor het sluiten.

Dit doet u het best door de deur gecentreerd in de deuropening tegen de muur te plaatsen met de deurkruk al op de deur geplaatst. Hierdoor zal de glazen deur de muur aan beide zijden gelijkmatig overlappen. Markeer deze positie met een potlood over de hele lengte en ga door tot u de positie kruist van de horizontale lijn die de hoogte van de rail bepaalt (positie B). U kan nu de positie van de deurstop markeren. Markeer 50 mm en 85 mm van positie B naar de deuropening op de lijn. Dit is de plaats van de deurstop voor de gesloten deur (Positie C)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de deur in de deuropening te centreren vanwege gebrek aan ruimte vanaf de muur of omdat de deurkruk de muur raakt. In dat geval is het best een passende positie te vinden en de zijkanten van de deur te markeren op de manier zoals hierboven beschreven .

1.4  Bepaal de positie van de deur wanneer ze open is en de deurstop voor het openen: 

Dit doet U best door de deur tegen de muur te plaatsen in de positie waarin u ze wilt hebben wanneer ze volledig openstaat. Markeer deze positie met een potlood over de gehele lengte en ga door tot u de horizontale lijn kruist die de hoogte van de rail bepaalt (positie D). U kan nu de positie van de deurstop markeren. Markeer 50 mm en 85 mm vanaf positie D in de richting van de deuropening op de lijn. Dit is de plaats voor uw deurstop voor de geopende deur. (Positie E)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de deur volledig in de deuropening te positioneren vanwege gebrek aan ruimte vanaf de muur of omdat de deurkruk de muur raakt. In dat geval is het best een passende positie te vinden en de zijkant van de deur te markeren op de manier zoals hierboven beschreven.

1.5     Bepaal de verticale positie van de rail: 

U krijgt het beste resultaat wanneer U de rail (2000 mm) centreert boven de schuifruimte van de deur. Centreer de rail in het midden tussen punt B & D. Markeer het einde en het begin van de rail op de horizontale lijn (Posities F & G)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de rail te centreren vanwege de positie van uw deuropening. In dat geval zoekt U een geschikte plaats voor de rail rekening houdend met punten B en D.

Stap 2: Fixeer de deurhouders + rail:

2.1    Boor de gaten voor de 4 deurhouders op posities H, I, J & K en zet vast met pluggen en schroeven.

2.2   Schuif de deurstoppen over de rail en positioneer ze op de rail in lijn met posities C & E.  Zet nog niet vast.

2.3    Plaats de rail op de houders in lijn met posities F & G.  Fixeer de rail in de houders.

Stap 3: Positioneer de vloergeleider van de glazen deur:

3.1  Leg de vloergeleider gelijk met de rand van de deuropening.

3.2  Leg de vloergeleider op 8 mm van de muur.  

3.3  Markeer en fixeer de gaten en boor.  

3.4  Zet de vloergeleider vast.

Stap 4: Bepaal de uiteindelijke positie van de deurstoppen en fixeer:

4.1. Bevestig de geleiders aan de deur 

4.2. Plaats de deur op de rail

4.3. Pas de deurstop aan en fixeer de uiteindelijke positie.

1.11.1

1.11.2

1.1 1.2                       

1.21.3

1.21.4

1.21.5

1.21.6

1.21.7

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.13.1/3.2

2.13.3

2.23.4

3.14.1 

- Lees meer online over het beëindigen van uw glazen schuifdeuren deuren

           Belangrijke opmerkingen

- Down load  pdf


Belangrijke opmerkingen

 

Hoewel dit veiligheidsglas is, kan het glas nog steeds breken. Behandel het met voorzichtigheid bij de installatie. Hef de deur niet op bij de deurkruk, dat kan spanningen in het glas veroorzaken waardoor dit kan barsten.


Alvorens U gaten in de muren gaat boren, verzeker er U van dat u geen elektrische bedrading of gas-/waterleidingen raakt.


Plaats deze deuren enkel op muren die een zwaar gewicht kunnen dragen. Vervang de geleverde pluggen indien nodig.


Stockeer deze glazen deuren nooit rechtop tegen een muur (gevaar voor spanning) of op de grond zonder bescherming.


Verwijder de verpakking voorzichtig, scheur het plastic en gebruik geen scherpe voorwerpen.
Plaats deze deuren met 2 personen.


Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens de installatie.


De acceptatiecriteria van de VGI zijn van toepassing  (www.vgi-fiv.be) voor glazen deuren.

Belangrijke opmerkingen

Belangrijke opmerkingen

Belangrijke opmerkingen