0032 (0)52 - 37.51.56

 Online gids voor deuren

           Deuren woordenlijst

          Onderdelen van de deur

woordenlijst

[A]ctieve Deur     
In een dubbele deurcombinatie, zal deze deur als voornaamste doorgang gebruikt worden. De deur zal ook de operationele delen bevatten. De niet-actieve deur heeft een imitatie handgreep.
[A]fschuining      
Een afschuining aan de zijkanten en bovenaan de deur zodat ze past in het kader.
[A]stragaal 
  
Het onderdeel dat de overgang vormt tussen 2 deuren. Wordt gebruikt om een deurstop te maken. Bij extern gebruik ook met een afdichting.
[A]fgeschuind Glas    
Glas dat rondom aan 1 kant afgeslepen is om beter te passen. Enkel gebruikt bij dik glas.

[B]eweegbare Grendel     
Een deurvergrendeling die gelijk komt met de voor-of zijkant van de deur indien die teruggetrokken wordt.

[D]eurblad     
De volledige deur ook deurblad of deurpaneel genaamd.
[D]eurstopper     
Onderdeel van het kader van de deur waartegen de deur rust als deze gesloten is.
[D]eurstijl     
De stijl van een deur, ook deurpost genaamd.
[D]eurkruk    
Een kruk gebruikt om het slot te bewegen om de deur te openen
[D]ubbel opengedraaide deur     
Een deur die zo opgehangen is dat ze binnen- en buitenwaarts kan geopend worden.
[D]eurstijl      
Een rechtopstaand deel van een deurframe.
[D]eurstijl Diepte     
De maatstaf van de diepte of breedte van een deurstijl, loodrecht op het gesloten deurpaneel.

[F]ranse Deur     
Een deur waarvan het paneel uit glas bestaat met rondom kleine sierlijsten
[G]eboord Slot
      
Een buisvormig of cylindrisch slot in de deur geplaatst in een voorgeboorde opening.
[G]rendel     
Deel van het slot dat met de sleutel in- en uitgeschoven wordt.
[G]eïsoleerd Glas     
2 stukken glas gescheiden door een metalen strip en afgesloten met rubber om een betere waterafstotende dichting te hebben.
[G]etemperd      
Hard, buigzaam of elastisch gemaakt door verhitting..vb. een zwaard van gehard staal of getemperd glas.
[H]oofd    
 
Het horizontale deel hout aan de bovenkant van de deurstijlen.
[H]andvat     
De kruk die u toelaat de deur te openen.

[K]ader     
De zijkanten rondom de deur waaraan het deurpaneel bevestigd wordt. Omvat het bovenstuk, de zijkanten en de drempel.
[K]noeierij     
Afdekking: Een sierlijst die de onzuiverheden achter de deurstijl verbergt.

[M]DF      
Medium Density Fibreboard. MDF bestaat uit houtvezels en kunsthars, geperst tot een plaat. Het is homogener dan spaanplaat en  het oppervlak is zeer glad.      
[M]uurlijst     
Een sierlijst aan de buitenkant van de deurstijl geplaatst als decoratief element.
[M]antel 
     
Decoratief houten paneel aan de binnenkant van een frame. Bedekt de opening tussen frame en muur.
[M]et grondlaag     
Duidt aan dat een grondlaag aangebracht werd en dat het voorwerp klaar is om afgewerkt te worden.

[N]iet Actieve Deur      
In een dubbele deurcombinatie zal deze deur als secundaire doorgang gebruikt worden. Deze deur heeft een imitatie handgreep en een deurvergrendeling.

[O]nafgewerkt      
Het ontbreken van een afwerkingslaag zoals verf.

[P]lug     
Een versteviging die in openingen bevestigd wordt om 2 delen met elkaar te verbinden.
[P]aneel      
Een stuk hout of glas ingewerkt in de opening van een deur. (paneel in reliëf of glazen paneel)
[P]lank     
Een stevig op lengte gezaagd stuk hout, gemaakt in een grote variëteit van afmetingen en gebruikt voor allerlei doeleinden.
[P]re-hang      
Een geheel van een deur met scharnieren,deurstijlen,deurframe,drempel en sierlijsten.
[P]aneel met reliëf      
Een deurpaneel dat aan de zijkanten voorgevormd is in een kleine afschuining.

[R]and      
De boord tussen paneel en deurbalk of dwarsbalk. De boord camoufleert goedkoper of gecombineerd materiaal en geeft een mooier uitzicht aan de randen.

[S]ierlijst     
Een decoratieve vorm rond het deurframe dat de opening tussen het frame en de muur bedekt.
[S]charnier     
Een verbindingsstuk dat 2 delen samenhoudt en die in elkaar draaien. Platen en pinnen houden de deur vast aan de deurstijl.
[S]charnierstijl      
De deurstijl waaraan de scharnieren vastgemaakt zijn.
[S]chrijnwerk     
Fijn houtwerk gemaakt door een schrijnwerker.
[S]pringslot     
Slot van de deur dat enkel van buitenaf met een sleutel kan geopend worden.
[S]lotgat      
Horizontaal deel van de deur waarin het slot gemonteerd wordt.
[S]lotset     
Het complete sluitsysteem met slot en slotplaat.
[S]churen      
Effenen met schuurpapier.
[S]tijl      
In een gewone deur de belangrijke opstaande deurstijlen.(zie tekening)
[S]topper      
Of listel. In het deurkader een blokkage voor de deur.
[S]tootstijl      
De deurstijl waarin de stootplaat bevestigd is.
[S]tootplaat      
De plaat waarin het slot en de vergrendeling passen; wordt gebruikt om de deurstijl te beschermen.
[S]topverf     
Een deegachtige mengeling van wijting en gekookte lijnzaadolie, hoofdzakelijk gebruikt om houtwerk te stoppen of glazen panelen vast te zetten. vb. breng stopverf aan om iets te bevestigen of te vullen.

[U]it elkaar genomen    
Duidt aan dat het product in de fabriek geassembleerd werd, uiteengenomen werd voor het transport en weer moet geassembleerd worden ter plaatse.
[V]ezelplaat     
Een hard materiaal gemaakt van houten schilfers die samengeperst werden en met lijm samengekleefd zijn.
[V]ochtigheidsgraad   
Duidt de vochtigheidsgraad aan van het hout, meestal uitgedrukt als een percentage van oven gedroogd hout.

[Z]ijkant     
De zijkanten van een oppervlak. In verband met deuren: waar de uiteinden van de deur samenkomen.

Tekening deur en benaming onderdelen

  Tekening deur en benaming onderdelen