0032 (0)52 - 37.51.56

- Online gids voor parket

           Parket woordenlijst

         Massief parket

         Samengesteld parket

Parket woordenlijst

[P]lint      
Sierlijst die de verbinding tussen muur en grond bedekt. De plint verbergt ook eventueel de onvolmaaktheden tussen vloer en muur en beschermt bij het schoonmaken van de vloer. Overal rondom de zijkanten, omsluitend. De plinten kunnen geschilderd worden.

[N]op      
Het hout gesneden van een boomnop of uitwas,vaak gebruikt als decoratief element in fineer.

[C]oating     
Een dunne laag om iets te bedekken. bv een tweede laag verf.

[O]pstuiten   
Als de boorden van een plank hoger zijn dan het middendeel. Het kan optreden als water op de vloer gemorst is en in het hout dringt; maar meestal is hoge vochtigheid de oorzaak. Indien het hout erg uitzet, kan het samengeperst worden, zodat de boorden van de planken vervormen,omdat de planken hard tegen elkaar samengedrukt zijn.

[D]ensiteit     
Duidt de massa aan van het hout per kubieke meter. Het drooggewicht per kubieke meter hout.

[G]roef  
Een lange smalle groef voor het vormen van de planken. De tand van de vloerplank wordt in de groef geschoven bij het installeren van de hardhoutvloeren.

[K]ernhout     
Binnenste hout van de boom, zonder levend weefsel, vaak van nature met bederfwerende stof en doortrokken en daardoor donkerder van kleur. (tegenover spinthout)

[K]noest     
Harde, ruwe uitwas aan een boom waar een tak ontstond. De zaag kromde toen ze de knoest raakte.

[M]icro-afschuining  
Deze producten hebben een groef. Micro-afgeschuinde kanten worden gebruikt om kleine onvolmaaktheden te verbergen, zoals ongelijke plankdiktes. Micro-afgeschuinde kanten worden ook verminderde kanten genoemd.

[N]egatieve kromming   
Wanneer de uiteinden van een plank hoger zijn dan het midden van de plank. Het wordt negatieve kromming genoemd, omdat het de verbinding van de vloerplanken aan de uiteinden negatief beïnvloedt.

[P]lank      
Een stevig stuk gezaagd hout gemaakt in een brede variëteit van afwerkingen en voor velerlei doeleinden gebruikt.

[S]okkel      
Een bouwkundige drager of basis zoals voor een zuil of standbeeld.

[M]ultiplex      
Een laminaat gemaakt van dunne lagen hout.

[P]ositieve kromming      
Wanneer de uiteinden van een plank lager zijn dan het midden van de plank. Het wordt positief genoemd omdat de plank mettertijd vlak zal komen door het gewicht. Positief ook omdat het de verbinding aan de uiteinden niet negatief beïnvloedt.

[K]wartierse ronding      
Kwartierse ronde sierlijsten worden gebruikt om een nauwelijks merkbare overgang te maken tussen de muurbasis en de hardhouten vloer. Het kan alleen geplaatst worden om een overgang te vormen tussen een hardhouten vloer en ander schrijnwerk.

[V]erlaging      
Verlaagde sierlijsten zijn ontworpen om een vloeiende overgang te vormen tussen vloeren
. van verschillende hoogte. Verlaagde sierlijsten zijn uiterst geschikt om hardhouten vloeren te verbinden met een andere vloerbekleding, ofwel vinyl ofwel kortharig tapijt.

[N]aad layer     
Verbinding bestaande uit een naad door 2 stukken met elkaar te verbinden.

 

[S]pinthout      
De buitenste nog niet rijpe jaarringen van een boom die tussen kernhout en bast nog levend weefsel bevatten. Meestal licht gekleurd en actief als watergeleiding.

Massief parket

  Massief parket

Samengesteld parket

  Samengesteld parket