0032 (0)52 - 37.51.56

- Lees meer online over installatie

          Alvorens te beginnen

         Plaatsing van de deurlijst in 4 eenvoudige stappen

             Stap 1: Bepaal de positie van alle onderdelen

             Stap 2: Fixeer de deurhouders + rail

             Stap 3: Positioneer de vloergeleider van de glazen deur 

             Stap 4: Bepaal de uiteindelijke positie van de deurstoppen en fixeer 

- Down load installatie pdf

Alvorens te beginnen

 

Lees deze instructies volledig door voor U begin

Voor een veilige plaatsing en veilig gebruik van deze glazen schuifdeuren is het belangrijk dat U deze instructies leest, begrijpt en toepast.  Indien U deze richtlijnen niet respecteert, zal niet alleen uw garantie niet geldig zijn, maar kan U ook uzelf en uw medemensen in gevaar brengen.

Deuronderdelen:

Ga na of U in het bezit bent van een glazen schuifdeur, een roestvrij stalen rail, een deurkruk, 2 geleiders, plugs en schroeven, 4 roestvrij stalen houders, 2 roestvrij stalen houders/deurstoppen en een vloergeleider. De glazen Smart schuifdeuren dienen rechtstreeks op de muur te worden geplaatst. Zorg ervoor dat de muur stevig genoeg is om het gewicht van de schuifdeur te dragen. 

Gereedschap

Tijdens het plaatsen zal U ook een schroevendraaier, zeskantschroevendraaiers, een meter, een waterpas, een boormachine en een potlood nodig hebben. 

Voorbereidingen: 

Kijk na of uw deur minimum even hoog en minstens 10 mm breder dan uw deuropening. Ten tweede is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is om uw deur open te schuiven. Controleer of U aan de ene zijde van de muur minstens 5 cm ruimte hebt en aan de andere zijde een ruimte van 2 meter (lengte van de geleider) min de breedte van uw deuropening min 5 cm. Wanneer uw deuropening bijvoorbeeld 900 mm is dan moet u ervoor zorgen dat uw minimum 50 mm hebt aan de ene kant en minimum 1050 mm aan de andere kant. Ten slotte is het belangrijk na te gaan of er genoeg ruimte is tussen het plafond en de vloer; u hebt minstens 110 mm meer nodig dan de lengte van uw deurblad. Wanneer uw deur 2150 mm hoog is, dan moet de afstand tussen plafond en vloer minimum 2260 mm zijn. Kies de plaats voor uw glazen deur.

Sliding door elements

sliding door tools

 

Plaatsing van de deurlijst in 4 eenvoudige stappen:

 

Stap 1: Bepaal de positie van alle onderdelen:

Om een onevenwichtige of onesthetische plaatsing te vermijden, dient u  de positie van alle onderdelen duidelijk uit te stippelen en met potlood op de muur aan te duiden, voor u de onderdelen vastzet. De positionering van de onderdelen kan verschillen en hangt af van uw deuropening, maar volgende richtlijnen dienen evenwel gerespecteerd te worden.

1.1   Installeer de deurkruk op de glazen deur. 

1.2   Bepaal de horizontale positie van de boorgaten voor de roestvrij stalen rail en houder (gecentreerd). Het midden van de roestvrij stalen rail wordt op 2191 mm van de vloer geplaatst indien u een standaarddeur van 2150 mm koopt (zorg ervoor dat de vloer waterpas is). Deze positie is tegelijk ook de horizontale positie van de houders. Voor niet-standaarddeuren geldt hetzelfde principe. 12mm van de vloer tot onderkant deur + deurlengte + 29 mm van bovenkant glas tot het midden van de rail. Positie A.

1.3   Bepaal de positie van de deur wanneer ze gesloten is en van de deurstop voor het sluiten.

Dit doet u het best door de deur gecentreerd in de deuropening tegen de muur te plaatsen met de deurkruk al op de deur geplaatst. Hierdoor zal de glazen deur de muur aan beide zijden gelijkmatig overlappen. Markeer deze positie met een potlood over de hele lengte en ga door tot u de positie kruist van de horizontale lijn die de hoogte van de rail bepaalt (positie B). U kan nu de positie van de deurstop markeren. Markeer 50 mm en 85 mm van positie B naar de deuropening op de lijn. Dit is de plaats van de deurstop voor de gesloten deur (Positie C)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de deur in de deuropening te centreren vanwege gebrek aan ruimte vanaf de muur of omdat de deurkruk de muur raakt. In dat geval is het best een passende positie te vinden en de zijkanten van de deur te markeren op de manier zoals hierboven beschreven .

1.4  Bepaal de positie van de deur wanneer ze open is en de deurstop voor het openen: 

Dit doet U best door de deur tegen de muur te plaatsen in de positie waarin u ze wilt hebben wanneer ze volledig openstaat. Markeer deze positie met een potlood over de gehele lengte en ga door tot u de horizontale lijn kruist die de hoogte van de rail bepaalt (positie D). U kan nu de positie van de deurstop markeren. Markeer 50 mm en 85 mm vanaf positie D in de richting van de deuropening op de lijn. Dit is de plaats voor uw deurstop voor de geopende deur. (Positie E)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de deur volledig in de deuropening te positioneren vanwege gebrek aan ruimte vanaf de muur of omdat de deurkruk de muur raakt. In dat geval is het best een passende positie te vinden en de zijkant van de deur te markeren op de manier zoals hierboven beschreven.

1.5     Bepaal de verticale positie van de rail: 

U krijgt het beste resultaat wanneer U de rail (2000 mm) centreert boven de schuifruimte van de deur. Centreer de rail in het midden tussen punt B & D. Markeer het einde en het begin van de rail op de horizontale lijn (Posities F & G)

Opgelet: Misschien is het niet mogelijk de rail te centreren vanwege de positie van uw deuropening. In dat geval zoekt U een geschikte plaats voor de rail rekening houdend met punten B en D.

Stap 2: Fixeer de deurhouders + rail:

2.1    Boor de gaten voor de 4 deurhouders op posities H, I, J & K en zet vast met pluggen en schroeven.

2.2   Schuif de deurstoppen over de rail en positioneer ze op de rail in lijn met posities C & E.  Zet nog niet vast.

2.3    Plaats de rail op de houders in lijn met posities F & G.  Fixeer de rail in de houders.

Stap 3: Positioneer de vloergeleider van de glazen deur:

3.1  Leg de vloergeleider gelijk met de rand van de deuropening.

3.2  Leg de vloergeleider op 8 mm van de muur.  

3.3  Markeer en fixeer de gaten en boor.  

3.4  Zet de vloergeleider vast.

Stap 4: Bepaal de uiteindelijke positie van de deurstoppen en fixeer:

4.1. Bevestig de geleiders aan de deur 

4.2. Plaats de deur op de rail

4.3. Pas de deurstop aan en fixeer de uiteindelijke positie.

1.11.1

1.11.2

1.1 1.2                       

1.21.3

1.21.4

1.21.5

1.21.6

1.21.7

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.13.1/3.2

2.13.3

2.23.4

3.14.1